Khi bạn lên đại học cũng có nghĩa là mối quan hệ xã hội sẽ mở rộng hơn với những người bạn mới. Xây dựng tình bạn đẹp sẽ là hành trang theoImage result for Những người bạn mới bạn suốt cuộc đời.