Image result for Chọn trường đại học ở Việt NamMặc dù thực trạng các trường đại học ở Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện, nhưng học đại học vẫn luôn là lựa chọn cho nhiều bạn học sinh ở Việt Nam.